Du er her: Hovedsiden  >  Nyere historie  >  Nyere historie  >  16 (Kriser og klassekamp i Norge)   >  Test deg selv  >  Repetisjonsspørsmål
   
 16. KRISER OG KLASSEKAMP I NORGE
 
Arbeidsoppgaver
 
Test deg selv
 
Grafer
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læreren
 

Repetisjonsspørsmål


 1. Hva var årsakene til etterkrigskrisen, og hvordan artet den seg?
 2. Hva gikk paripolitikken ut på, og hvilke problemer skapte den?
 3. Hva var årsakene til trettitallskrisen? Hvilke tiltak ble satt i verk mot krisen?
 4. Hvilke klasser stod mot hverandre i mellomkrigstida?
 5. Hva var årsakene til kampen mellom klassene?
 6. Hva var årsakene til splittelsen i Arbeiderpartiet, og hvilke partier oppstod som et resultat av splittelsen?
 7. Hvilke organisasjoner og partier i Norge var høyreekstreme i mellomkrigstida? Hvilke saker kjempet de høyreekstreme for?
 8. Forklar hva som menes med at det nasjonale virket samlende.
 9. Hva var kriseforliket? Gjør greie for årsakene til at kriseforliket kom i stand.
 10. Hvilke tiltak mot krisen ble satt i verk av regjeringen Nygaardsvold?