Du er her: Hovudsida  >  Nyare historie  >  Nyare historie  >  16 (Kriser og klassekamp i Noreg)   >  Test deg sjølv  >  Repetisjonsspørsmål
   
 16. KRISER OG KLASSEKAMP I NOREG
 
Arbeidsoppgåver
 
Test deg sjølv
 
Grafar
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læraren
 

Repetisjonsspørsmål


 1. Kva var årsakene til etterkrigskrisa, og korleis arta krisa seg?
 2. Kva gjekk paripolitikken ut på, og kva problem skapte denne politikken?
 3. Kva var årsakene til trettitalskrisa? Kva tiltak blei sette i verk mot krisa?
 4. Kva klasser stod mot kvarandre i mellomkrigstida?
 5. Kva var årsakene til kampen mellom klassene?
 6. Kva var årsakene til splittinga i Arbeidarpartiet, og kva parti oppstod som eit resultat av splittinga?
 7. Kva organisasjonar og parti i Noreg var høgreekstreme i mellomkrigstida? Kva saker kjempa dei høgreekstreme for?
 8. Forklar kva som ligg i at det nasjonale verka samlande.
 9. Kva var kriseforliket? Gjer greie for årsakene til at kriseforliket kom i stand.
 10. Kva tiltak mot krisa blei sette i verk av regjeringa Nygaardsvold?