Du er her: Hovedsiden  >  Nyere historie  >  Nyere historie  >  17 (Andre verdenskrig)   >  Arbeidsoppgaver  >  Kildeoppgave
   
  17. ANDRE VERDENSKRIG
 
Arbeidsoppgaver
 
Test deg selv
 
Kart
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læreren
 

Münchenforliket

I september 1938 vendte Storbritannias statsminister Chamberlain tilbake fra München med en avtale han mente ville sikre «Peace in our time!»

A Hva gikk München-avtalen ut på?
B Hvordan prøvde avtalen å sikre freden?
C Hva menes med appeasement-politikk?
D Hva ble avtalen kritisert for?
E Hvilke svakheter ser du ved avtalen i ettertid, når vi vet hvordan det gikk?
F Når og hvordan brøt Hitler München-avtalen?
G Hva ble konsekvensen av at Hitler brøt München-avtalen? Se kilde 4 og 5.

Kilde 1: Münchenforliket (utdrag)

Avtale inngått i München, 29. september 1938 mellom Tyskland, Storbritannia, Frankrike og Italia.

Tyskland, Storbritannia, Frankrike og Italia har tatt til etterretning den inngåtte avtalen om overgivelse av de sudettyske områdene til Tyskland, og har blitt enige om nedenstående punkt. Statene forplikter seg til å sørge for at avtalen blir gjennomført.

1 Tilbaketrekningen skal begynne 1. oktober.

2 Storbritannia, Frankrike og Italia er enige om at evakueringen av det angitte området skal være ferdig 10, oktober uten at noen anlegg skal være ødelagt (…)

4 Tyske tropper kan begynne okkupasjonen av området med overveiende tysk befolkning 1, oktober.

5 Den internasjonale kommisjonen bestående av representanter fra Tyskland, Storbritannia, Frankrike, Italia og Tsjekkoslovakia skal avgjøre hvor det skal holdes folkeavstemming. (…)

6 Den internasjonale kommisjonen skal fastsette de endelige grensene.

7 Det skal være valgfritt om man vil bosette seg i eller flytte ut av de overførte områdene.

8 Alle sudettyskere som ønsker det skal fristilles fra det militære og politiet av den tsjekkoslovakiske regjeringen innen fire uker. Sudettyske fanger som soner frihetsstraff for politiske forbrytelser skal frigis innen samme frist.

München 29. september 1938
Adolf Hitler
Neville Chamberlain
Edouard Daladier
Benito Mussolini

Hentet fra nettstedet The Avalon Prosjekt, 2003 (oversatt av forfatterne).