Du er her: Hovedsiden  >  Nyere historie  >  Nyere historie  >  17 (Andre verdenskrig)   >  Test deg selv  >  Repetisjonsspørsmål
   
 17. ANDRE VERDENSKRIG
 
Arbeidsoppgaver
 
Test deg selv
 
Kart
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læreren
 

Repetisjonsspørsmål


 1. Enkelte historikere mener at årene 1914–1945 var en sammenhengende krigsperiode. Hva er argumentene for og imot en slik påstand?
 2. Hva var bakgrunnen for Japans ekspansjonsforsøk i første halvdel av 1900-tallet, og i hvilken grad greide landet å ekspandere?
 3. Hvorfor og hvordan ekspanderte Tyskland i perioden 1933–1939, og hvorfor ble ikke landet stanset?
 4. Hvorfor brøt det ut borgerkrig i Spania i 1936, og hvilken betydning fikk denne krigen for den senere verdenskrigen?
 5. Hva var det viktigste som skjedde i verdenskrigens første og andre fase?
 6. Hva var «den endelige løsningen»?
 7. Andre verdenskrig var i enda større grad enn første verdenskrig en totalkrig. Hva innebar det, og hvorfor ble det slik?
 8. Hvordan rammet denne krigen sivilbefolkningen?
 9. Hvordan ble Norden berørt av andre verdenskrig?
 10. Hvilke konsekvenser fikk andre verdenskrig?