Du er her: Hovedsiden  >  Nyere historie  >  Nyere historie  >  17 (Andre verdenskrig)   >  Til læreren  >  Undervisningsopplegg  >  Vendepunkt
   
  17. ANDRE VERDENSKRIG
 
Arbeidsoppgaver
 
Test deg selv
 
Kart
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læreren
 

Vendepunkt

Noen slag og hendelser var svært viktige for utfallet av andre verdenskrig. Eksempler på dette er angrepet på Pearl Harbor, slaget ved Midway, slaget ved El Alamein, slaget om Stalingrad og invasjonen i Normandie.


Forslag til undervisningsopplegg:

Elevene kan arbeide i grupper og ta for seg ett av disse (eller andre) slagene. Sentrale spørsmål i arbeidet kan være:

  1. Hva var bakgrunnen for slaget?
  2. Hva skjedde under slaget?
  3. Hva ble utfallet av slaget?
  4. Hvorfor ble utfallet av slaget så viktig for krigens videre gang?


Det ferdige produktet kan for eksempel være ei veggavis som elevene kan henge opp i klassen. I tillegg til en grundig redegjørelse for selve slaget, og utfallet av det, bør produktet også inneholde bilder, illustrasjoner og/eller kart. Gruppene bør også presentere resultatet muntlig for klassen.


Nettsteder:

http://www.leksikon.org/art.php?n=79
Fra Leksikon for det 21. århundrede om andre verdenskrig. Let deg fram til ”Krigens gang”, der du finner informasjon om de aktuelle hendelsene. Dansk tekst.

http://www.dagbladet.no/magasinet/2003/04/04/365733.html
Artikkel fra Dagbladet om slaget ved Stalingrad.

http://www.europas-historie.net/andreverdenskrig-1d.htm#overlord
Om ”Operasjon Overlord” (D-dagen) fra nettstedet europas-historie.net. På dette nettstedet kan du også lese om andre slag og hendelser fra andre verdenskrig.

http://www.eyewitnesstohistory.com/pearl.htm
http://www.eyewitnesstohistory.com/midway.htm
Engelskspråklig nettsted. Her kan du lese om Pearl Harbor og slaget ved Midway.