Du er her: Hovudsida  >  Nyare historie  >  Nyare historie  >  17 (Den andre verdskrigen)   >  Test deg sjølv  >  Repetisjonsspørsmål
   
 17. DEN ANDRE VERDSKRIGEN
 
Arbeidsoppgåver
 
Test deg sjølv
 
Kart
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læraren
 

Repetisjonsspørsmål


 1. Ein del historikarar meiner at åra 1914–1945 var ein samanhengande krigsperiode. Kva er argumenta for og imot ein slik påstand?
 2. Kva var bakgrunnen for dei japanske ekspansjonsforsøka i første halvdelen av 1900-talet, og i kva grad greidde landet å ekspandere?
 3. Kvifor og korleis ekspanderte Tyskland i perioden 1933–1939, og kvifor blei ikkje landet stansa?
 4. Kvifor braut det ut borgarkrig i Spania i 1936, og kva rolle spela denne krigen for den seinare verdskrigen?
 5. Kva var det viktigaste som skjedde i første og andre fase av verdskrigen?
 6. Kva var «den endelege løysinga»?
 7. Den andre verdskrigen var i enda større grad enn den første ein totalkrig. Kva innebar det, og kvifor blei det slik?
 8. Korleis gjekk denne krigen utover sivilbefolkninga?
 9. Korleis verka den andre verdskrigen inn på Norden?
 10. Kva konsekvensar fekk den andre verdskrigen?