Du er her: Hovedsiden  >  Nyere historie  >  Nyere historie  >  18 (Okkupasjonstid i Norge)   >  Arbeidsoppgaver  >  Nettoppgaver  >  Motstandsbevegelsen
   
  18. OKKUPASJONSTID I NORGE
 
Arbeidsoppgaver
 
Test deg selv
 
Kart og grafer
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læreren
 

Motstandsbevegelsen

Det var mange ulike både sivile og militære grupper over hele landet som var viktige i arbeidet mot tyskerne, og helt opp til i dag blir det diskutert hvor mange, hvor viktige de var og hvordan handlingene deres bidro i motstandskampen.

  1. Hvordan ble motstandsbevegelsen i Norge organisert?
  2. Trekk fram noen eksempler på hvordan det ble gjort motstand mot den tyske okkupasjonsmakten?
  3. Binders på jakkeslaget, kam som stakk opp av jakkelomma og røde moteplagg blir trekt fram som en del av den individuelle motstandskampen på nettstedet fra Universitetet i Bergen. Hva skulle det symbolisere?
  4. Hvem var ”gutta på skauen”?
  5. Sabotasjeaksjonen mot tungtvannsanlegget på Vemork ved Rjukan er en av de mest kjente aksjonene i Norge fra andre verdenskrig. Hvorfor var denne fabrikken så viktig for tyskerne, og hva ble utfallet av sabotasjeaksjonen?
  6. På hvilke områder var det uenighet internt i motstandsbevegelsen?
  7. Hvilken betydning spilte den illegale presse i motstandskampen?


Nettsteder:

http://www.hist.uib.no/digitalskolen/motstand/
Om motstandskampen frå Digitalskolen ved Universitetet i Bergen.

https://snl.no/Norge_under_andre_verdenskrig
Om Norge under andre verdenskrig fra Store norske leksikon.

http://www.ub.uib.no/avdeling/spes/illegaleaviser/
Database fra Universitetet i Bergen med illegale aviser.

http://no.wikipedia.org/wiki/Norsk_motstandsbevegelse_under_andre_verdenskrig
Artikkel om den norske motstandsbevegelsen fra Wikipedia.