Du er her: Hovedsiden  >  Nyere historie  >  Nyere historie  >  18 (Okkupasjonstid i Norge)   >  Arbeidsoppgaver  >  Kildeoppgave
   
  18. OKKUPASJONSTID I NORGE
 
Arbeidsoppgaver
 
Test deg selv
 
Kart og grafer
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læreren
 

Nazifiseringen

Les kilden under, læreboka og andre historieverk (du kan også gjøre et søk på Internett), og svar på spørsmålene.

A Hva forteller kildene om nazifiseringen i Norge?
B Gi andre eksempler på tyskernes nazifiseringsforsøk.
C Hva var bakgrunnen for nazifiseringspolitikken?
D Hvor effektiv var nazifiseringen?

Kilde: Nazistiske forskrifter om musikk

Den kommisariske kulturministeren i Norge i 1942 formulerte følgende skriv:

Ettersom nasjonen Norge nå atter befinner seg i en krigssituasjon, ber vi alle utøvende musikere å bite seg godt merke i retningslinjene for takt og tone ved fremførelse av restaurantmusikk:

1 Musikkstykker i foxtrotrytme (såkalt swing) må ikke overstige 20 prosent av repertoaret for underholdnings- og danseorkestre.

2 I dette såkalte jazzrepertoaret skal man fortrinnsvis holde seg til komposisjoner i dur og tekster som gir uttrykk for livsglede, ikke jødisk-dystre tekster.

3 Med hensyn til tempo skal man også fortrinnsvis holde seg til livlige komposisjoner, ikke langsomme (såkalte blues); likevel må tempoet ikke overstige en viss grad av allegro i overensstemmelse med arisk sans for disiplin og måtehold. Under ingen omstendigheter kan man tolerere negroide utskeielser i tempo (såkalt hot jazz) eller i solo-opptredener (såkalte breaks).

4 Såkalte jazzkomposisjoner kan inneholde maksimalt 10 prosent synkoperinger; resten må bestå av en naturlig legatobevegelse som er blottet for de hysteriske rytmiske omslagene som kjennetegner barbariske rasers musikk og som kaller på mørke instinkter som er fremmede for den germanske rase (såkalte riffs).

5 Det er strengt forbudt å bruke instrumenter som er fremmede for tysk ånd (såkalte cowbells, flexaton, pensler osv.) samt alle sordiner som omdanner blåse- og messinginstrumentenes edle lyder til jødisk-frimureriske ul (såkalt wawa-hat osv.).

6 Det er også forbudt med trommesoloer som er lengre enn en halv takt i fire
fjerdedels rytme (unntatt i stiliserte militærmarsjer).

7 I såkalte jazzkomposisjoner må kontrabass utelukkende spilles med bue.

8 Det er forbudt å klimpre på strengene, ettersom dette er skadelig for instrumentet og uheldig for arisk musikkfølelse. Hvis en såkalt pizzicato-effekt er absolutt nødvendig for komposisjonens særpreg, må man omhyggelig sørge for at strengen ikke får slå mot sordinen, noe som fra nå av er forbudt.

9 Musikerne forbys likeledes vokalistimprovisasjoner (såkalt scat).

10 Alle underholdnings- og danseorkestre bør innskrenke bruken av saksofoner av alle slag og erstatte dem med cello, bratsj eller eventuelt et passende folkeinstrument.

Fra Nordlands Trompet nr. 29, juni 2003.