Du er her: Hovedsiden  >  Nyere historie  >  Nyere historie  >  18 (Okkupasjonstid i Norge)   >  Test deg selv  >  Repetisjonsspørsmål
   
 18. OKKUPASJONSTID I NORGE
 
Arbeidsoppgaver
 
Test deg selv
 
Kart og grafer
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læreren
 

Repetisjonsspørsmål


 1. Hvordan var det offisielle bildet av nordmenn under krigen i de første etterkrigsårene?
 2. Hva er lærebokas argumenter for at dette bildet bør nyanseres?
 3. Når og hvordan foregikk det tyske angrepet på Norge, og hvorfor klarte ikke Norge å stå imot dette angrepet?
 4. Hvordan ble Norge styrt under andre verdenskrig?
 5. Hvordan prøvde det norske folket å gjøre motstand mot okkupasjonen?
 6. Hvordan ble hverdagslivet til folk forandret under krigen?
 7. Hva skjedde med jødene i Norge under krigen?
 8. Gjør greie for rettsoppgjøret etter krigen.
 9. Mange ble straffet utenom det formelle rettsoppgjøret. Hvem var de, og hvordan harmonerer dette rettsoppgjøret med det offisielle bildet som ettertida har hatt av nordmenn under krigen?
 10. Hvorfor har synet på andre verdenskrig endret seg fra krigsårene og fram til i dag?