Du er her: Hovedsiden  >  Nyere historie  >  Nyere historie  >  18 (Okkupasjonstid i Norge)   >  Arbeidsoppgaver  >  Multimedieoppgaver  >  Historien bak kongens nei
   
  18. OKKUPASJONSTID I NORGE
 
Arbeidsoppgaver
 
Test deg selv
 
Kart og grafer
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læreren
 

Historien bak kongens nei i 1940

  1. I en radiotale fra London 8. juli 1940 kunne folket i det okkuperte Norge høre kongen si nei til kravet fra Terboven om at han skulle abdisere. Det var kong Haakon 7. som talte i radioen fra London, og på Elverum. Men hvem stod bak ordene?
  2. Tekstene under er ordnet kronologisk. Når du arbeider med å svare på spørsmålet over, bør du være oppmerksom på hvordan framstillingen av kongen endrer seg. Hva tror du er årsaken til det?
  3. Talen til Haakon 7., «Mine plikter», er sentral når vi skal forstå den videre utviklingen i krigen i Norge. Hvordan argumenterte Haakon 7. for at han ikke kunne abdisere, og for at regjeringen i London fremdeles var lovlig og fungerende?
  4. I læreboka side 290 står det at kongens nei var et problem, mens læreboktekstene på side 132 i Arbeidsportal skildrer en helt annen virkelighet. Hvorfor tror du det er så stor forskjell mellom disse tekstene?
Hjelp til å svare på oppgaven:

Les «Læreboktekster» i Arbeidsportal side 132 og 133.

Les avsnittet «Resignasjon og riksrådsforhandlinger» side 290 i læreboka.

Les artikkelen «Jeg sa nei til tyskerne» fra Dagbladet Magasinet.
http://www.dagbladet.no/magasinet/2007/05/04/499620.html

Les Haakon 7.: «Mine plikter» (Kongens nei), tale fra London 8. juli 1940.
http://www.virksommeord.uib.no/taler?id=130

Lydfil: Kongens tale 17. mai 1940 fra Tromsø.
http://www.kongehuset.no/c27062/tale/vis.html?tid=27732&strukt_tid=27062