Du er her: Hovedsiden  >  Nyere historie  >  Nyere historie  >  18 (Okkupasjonstid i Norge)   >  Arbeidsoppgaver  >  Multimedieoppgaver  >  Norske krigsfanger som tidsvitne
   
  18. OKKUPASJONSTID I NORGE
 
Arbeidsoppgaver
 
Test deg selv
 
Kart og grafer
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læreren
 

Norske krigsfanger som tidsvitne (kapittel 17 og 18)

Hver historie er unik. Hvert tidsvitne opplevde krigen forskjellig. Enten de satt i konsentrasjonsleir, fengsel, tukthus eller tilintetgjørelsesleir.
Vi ønsker å gi et personlig innblikk i hvordan fangenes hverdag var. Enten de var kvinner, menn, jøder eller politiske fanger. Felles for dem alle er håpet om en bedre verden for dagens ungdom.

(Fra nettstedet til Stiftelsen Hvite busser til Auschwitz)


nettstedet til Stiftelsen Hvite busser til Auschwitz får du møte nordmenn som var fanger under krigen.

Velg ut ett av tidsvitnene, og les/ lytt til hans eller hennes historie fra krigen.
(Se nederst på siden til det tidsvitnet du har valgt. Til mange av tidsvitnene finner du en video her).
  1. Presenter kort den personen du har valgt ut.
  2. Hva var årsaken til at han eller hun ble tatt til fange?
  3. Hvordan opplevde tidsvitnet krigen som fange?