Du er her: Hovedsiden  >  Nyere historie  >  Nyere historie  >  18 (Okkupasjonstid i Norge)   >  Til læreren  >  Faglig tilleggsstoff  >  Ødeleggelsen av Finnmark og Nord-Troms
   
  18. OKKUPASJONSTID I NORGE
 
Arbeidsoppgaver
 
Test deg selv
 
Kart og grafer
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læreren
 

Ødeleggelsen av Finnmark og Nord-Troms

«Den brente jords taktikk»
Når en trekker seg tilbake fra et område, ødelegger en alt som kan komme den andre part til gode: hus, broer, transportmidler og ikke minst mat. Tyskerne hadde erfart denne taktikken da de rykket innover i Sovjetunionen. De sovjetiske troppene ødela eller tok med seg det de greidde. Men da den tyske krigsmakten gjennomførte «den brente jords taktikk» i Finnmark og Nord-Troms, tvang de også befolkningen til å evakuere sørover.

Tyske soldater i tilbaketrekning
I september 1944 sluttet den finske regjeringen våpenstillstand med Sovjet, og de tyske troppene i Nord-Finland måtte trekkes tilbake via Nord-Norge. Men den tyske overkommandoen i Norge bestemte 4. oktober at de tyske militære også skulle trekke seg tilbake fra Finnmark og Nord-Troms. Den røde armé rykket over grensen og inn i Sør-Varanger omkring den 20. oktober, men det var ingenting som tydet på at sovjetstyrker ville rykke lenger inn i Norge. For Sovjet var fronten lenger sør mye viktigere.

«Medlidenhet med befolkningen er ikke på sin plass»
Likevel ble det utstedt ordre på tysk side om å brenne og ødelegge alt som kunne ødelegges under tilbaketrekningen. Og 28. oktober gav selveste Hitler ordre i en «Führerbefehl» om at hele befolkningen skulle evakueres. «Medlidenhet med befolkningen er ikke på sin plass», stod det i ordren. Likevel var det mange tyske offiserer og soldater som, selv om de måtte adlyde ordre, hjalp de som måtte evakuere på ulikt vis, og det ble ikke alltid gjort all verden for å stoppe folke som stakk av fra evakueringen og gjemte seg.

En ødelagt landsdel
50 000 var omfattet av evakueringsordren, men 23 000 av disse greidde å gjemme seg unna, mange av dem i fjellhuler og skrøpelige buer som ikke var egnet som vinterbosted. Det ble en kald vinter for disse. Også for dem som ble evakuert sørover, ble det en vanskelig tid. Kaos og rot førte til at mange ikke visste hvor de nærmeste slektningene var.

Hvor mange hus som ble brent, har knapt noen tall på. Men det var en ødelagt landsdel de evakuerte kom tilbake til. Men menneskene var ikke kuet. De vendte tilbake og feiret 17. mai med barnetog og flagg midt i en nedbrent by.