Du er her: Hovedsiden  >  Nyere historie  >  Nyere historie  >  18 (Okkupasjonstid i Norge)   >  Til læreren  >  Faglig tilleggsstoff  >  Gestapo og hjelperne
   
  18. OKKUPASJONSTID I NORGE
 
Arbeidsoppgaver
 
Test deg selv
 
Kart og grafer
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læreren
 

Gestapo og hjelperne

Tysk sikkerhetstjeneste
Richard Heydrich (1904–1942) var en av Hitlers nærmeste medarbeidere. I 1941 var han sjefen for det tyske Sicherheitspolizei, som Gestapo var en del av. Heinrich Fehlis var sjefen for Gestapo i Oslo. I 1941 var Heydrich på besøk i Oslo. I 1942 ble han drept av tjekkiske motstandsfolk. Han var da den øverste tyske leder i det okkuperte Tsjekkoslovakia.

Gestapos oppgave var å ta seg av den indre sikkerheten i Tyskland og de okkuperte landene. De skulle oppspore og utrydde all motstand mot regimet i Tyskland og mot okkupasjonsmakten og deres samarbeidspartnere i erobrede land. De fengslet, forhørte og torturerte fanger, og de avsa og iverksatte dødsdommer. Fehlis var en fryktet Gestaposjef. Han deltok gjerne i tortureringen av de fangene.

Rinnan-banden
Gestapo skaffet seg sine norske hjelpere og lønnet godt dem som skaffet dem informasjon om norsk motstand. Og de norske medhjelperne greidde i hemmelighet å infiltrere og avsløre flere motstandgrupper. En av de mest effektive av disse infiltratørgruppene var den såkalte Rinnan-banden. Under dekknavnet Sonderabteilung Lola holdt den til i Trondheim og opererte i hele Midt-Norge. Lederen var Henry Oliver Rinnan (1915–1947), som ble dømt til døden for sin angivervirksomhet. Metoden deres var å utgi seg for motstandsfolk og på den måten avsløre motstandsgrupper. Men de nøyde seg ikke med å avsløre; de deltok også aktivt i tortureringen av de arresterte motstandsfolkene.

Fangeleirene
Der var flere fangeleirer for nordmenn i Norge, men knapt noen som kan kalles konsentrasjonsleire. Forholdene i disse leirene var bedre enn i konsentrasjonsleirene på kontinentet. Den største fangeleiren var Polizeihäftlingslager Grini i Bærum utenfor Oslo. På sitt høyeste var fangetallet 5400, og 20 000 nordmenn var innom Grini som fange i løpet av krigsårene.