Du er her: Hovedsiden  >  Nyere historie  >  Nyere historie  >  18 (Okkupasjonstid i Norge)   >  Portrett  >  Vidkun Quisling
   
  18. OKKUPASJONSTID I NORGE
 
Arbeidsoppgaver
 
Test deg selv
 
Kart og grafer
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læreren
 

Vidkun Quisling – telemarking med militære ambisjoner

Vidkun Abraham Lauritz Quisling (1887–1945) ble født i Fyresdal i Telemark i 1887. Han var prestesønn, og etter at han var ferdig med artium, gjorde han en militær karriere.

Fra hjelpearbeid til politikk
I 1918 dro han til Petrograd og deretter til Helsinki som militærattaché. Han hoppet av militærkarrieren som major for å bli sekretær i Folkeforbundskommisjonen for hjelpearbeidet i Russland, ledet av Fridtjof Nansen.

I 1931 ble Quisling forsvarsminister i Bondepartiregjeringen og hadde blant annet ansvaret for forsvaret under Menstadslaget, der det ble skutt mot streikende arbeidere.

Dannet NS og møtte Hitler
Quisling røk uklar med flere av sine politikerkollegaer, og i 1933 dannet han sitt eget parti, Nasjonal Samling, der han selv ble leder. NS fikk ingen stor oppslutning, og spilte ingen politisk rolle i Norge. Quisling beundret den tyske nazismen. I 1939 møtte han Hitler i håp om å få tysk støtte til at NS kunne ta makten i Norge. Hitler var imidlertid ikke særlig begeistret for verken Quisling eller planene hans.

Kjent navn
Hva som senere skjedde med Quisling, er kjent over hele verden. Hans navn er ett av få norske ord som har blitt internasjonalt.