Du er her: Hovudsida  >  Nyare historie  >  Nyare historie  >  18 (Okkupasjonstid i Noreg)   >  Arbeidsoppgåver  >  Nettoppgåver  >  Flyktningane
   
  18. OKKUPASJONSTID I NOREG
 
Arbeidsoppgåver
 
Test deg sjølv
 
Kart og grafar
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læraren
 

I løpet av andre verdskrigen flykta mange nordmenn til utlandet, både for å kome seg bort frå tyskarane og for å vere med i kampen for å frigjere Noreg.

1. Korleis kom flyktningane seg over til Sverige?
2. Korleis var Nordsjøfarten til Storbritannia organisert?
3. Kva farar kunne ein møte på flukta?


Nettstader

http://www.daria.no/skole/?tekst=7937
Om Nordsjøfarten på daria.no.

http://www.nrk.no/skole/klippdetalj?topic=nrk:klipp/268811
Film om "Shetlands-Larsen" frå NRK Skole.