Du er her: Hovudsida  >  Nyare historie  >  Nyare historie  >  18 (Okkupasjonstid i Noreg)   >  Arbeidsoppgåver  >  Nettoppgåver  >  Freden og rettsoppgjeret
   
  18. OKKUPASJONSTID I NOREG
 
Arbeidsoppgåver
 
Test deg sjølv
 
Kart og grafar
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læraren
 

Freden og rettsoppgjeret

  1. Kva blei gjort for å sikre at avslutninga av den andre verdskrigen gjekk fredeleg føre seg?
  2. Korleis gjekk overgangen frå krig til fred?
  3. Kven blei funne skuldige under rettsoppgjeret etter krigen?
  4. Kvifor blei dei funne skuldige?
  5. Kvifor har rettsoppgjeret blitt kritisert i ettertid?


Nettstader:

http://no.wikipedia.org/wiki/Det_norske_landssvikoppgjøret
Grundig artikkel om det norske rettsoppgjeret etter krigen frå Wikipedia.