Du er her: Hovedsiden  >  Nyere historie  >  Nyere historie  >  19 (Imperiene rakner)   >  Portrett  >  Jawaharlal Nehru
   
  19. IMPERIENE RAKNER
 
Arbeidsoppgaver
 
Test deg selv
 
Kart
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læreren
 

Jawaharlal Nehru – kampen for India

Nehru (1889–1964) ble født inn i en velstående familie, og som mange indiske overklassegutter, fikk han mesteparten av sin utdanning i England. Her ble han også påvirket av nasjonalistiske ideer, noe som var avgjørende for hans kamp for Indias selvstendighet.

10 år i fengsel
Nehru ble tidlig medlem av Kongresspartiet, her ble han kjent med Gandhi som tok ham under sine vinger. Nehru var aktiv i den sivile ulydighetsbevegelsen, noe som førte til at han i perioden 1920–47 satt til sammen 10 år i fengsel.

Klar politisk retning
Da India endelig fikk sin selvstendighet i 1947, ble Nehru utnevnt til landets første statsminister. Hans visjoner for utformingen av India var svært viktige for landets videre utvikling. Viktige mål var:
  • Demokratisk styre
  • Religion skulle holdes utenfor statsstyret
  • Tilnærmet sosialistisk økonomipolitikk
  • India skulle være en alliansefri stat (det vil si alliert med verken USA eller Sovjet)
En gate i hver by
I dag har deler av dette systemet slått sprekker, blant annet har kreftene som ønsker at India skal være en hinduistisk stat, blitt stadig sterkere. Nehru var uansett meget populær, hans død i 1964 utløste landesorg, og det fins knapt noen by i India som ikke har en gate oppkalt etter landsfaderen.