Du er her: Hovedsiden  >  Nyere historie  >  Nyere historie  >  19 (Imperiene rakner)   >  Test deg selv  >  Repetisjonsspørsmål
   
  19. IMPERIENE RAKNER
 
Arbeidsoppgaver
 
Test deg selv
 
Kart
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læreren
 

Repetisjonsspørsmål


  1. Hva var årsakene til frigjøringen av koloniene i Asia? Skill mellom grunnleggende og utløsende årsaker.
  2. Hvorfor trakk britene seg frivillig ut av India, mens det ble væpnede konflikter i Fransk Indokina og Nederlandsk India?
  3. Hvilken rolle spilte krigen i Algerie og Suezkrisen for avkoloniseringen i Afrika?
  4. Hvorfor ble frigjøringen i Algerie, Sør-Rhodesia og Sør-Afrika så langvarig og voldelig?
  5. Hva menes med at andre verdenskrig var kolonienes viktigste frigjøringskrig?
  6. Nevn årsaker til at avkoloniseringen gikk så raskt.
  7. Hvorfor har det vært vanskelig å opprette stabile styrer i de selvstendige statene i Afrika?