Du er her: Hovudsida  >  Nyare historie  >  Nyare historie  >  19 (Imperia raknar)   >  Test deg sjølv  >  Repetisjonsspørsmål
   
  19. IMPERIA RAKNAR
 
Arbeidsoppgåver
 
Test deg sjølv
 
Kart
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læraren
 

Repetisjonsspørsmål


  1. Kva var årsakene til frigjeringa av koloniane i Asia? Skil mellom grunnleggjande og utløysande årsaker.
  2. Kvifor drog britane seg frivillig ut av India, mens det blei væpna konfliktar i Fransk Indokina og Nederlandsk India?
  3. Kva rolle spela krigen i Algerie og Suezkrisa for avkoloniseringa i Afrika?
  4. Kvifor blei frigjeringa i Algerie, Sør-Rhodesia og Sør-Afrika så langvarig og valdeleg?
  5. Kva meiner vi med at den andre verdskrigen var den viktigaste frigjeringskrigen for koloniane?
  6. Nemn årsaker til at avkoloniseringa gjekk så raskt.
  7. Kvifor har det vore vanskeleg å opprette stabile styre i dei sjølvstendige statane i Afrika?