Du er her: Hovudsida  >  Nyare historie  >  Nyare historie  >  19 (Imperia raknar)   >  Arbeidsoppgåver  >  Multimedieoppgåver  >  Hendingar på 1960-talet
   
  19. IMPERIA RAKNAR
 
Arbeidsoppgåver
 
Test deg sjølv
 
Kart
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læraren
 

Hendingar på 1960-talet (kapittel 19-22)

Studer tidslinja frå nettstaden til NRK over ulike hendingar på 1960-talet, og vel ut tre hendingar frå norsk og/eller internasjonal historie.
  1. Gjer kort greie for dei tre hendingane du har vald ut.
  2. Kvifor valde du nettopp desse hendingane?
  3. I kva grad og på kva måte har dei fått betydning for ettertida?