Du er her: Hovedsiden  >  Nyere historie  >  Nyere historie  >  20 (En todelt verden)   >  Til læreren  >  Undervisningsopplegg  >  Berlinmuren
   
  20. EN TODELT VERDEN
 
Arbeidsoppgaver
 
Test deg selv
 
Kart
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læreren
 

Berlinmuren

http://portal.fagbokforlaget.no/menypunkt.cfm?id=76-295-1&mpid=7189,7186
Kompetansemål

Elevene skal kunne

  • bruke digitale verktøy til å planlegge, gjennomføre og presentere en problemorientert undersøkelse ut fra egne spørsmål til et historisk materiale
  • vurdere ulike ideologiers betydning for mennesker, politiske bevegelser og statsutvikling på 1900-tallet
  • undersøke to eller flere internasjonale konflikter etter 1945, og vurdere konfliktene, sett fra ulike perspektiverForslag til undervisningsopplegg:

I arbeidet med Berlinmuren fins det en rekke mulige innfallsvinkler. Det gjelder både med hensyn til hvilket år eller hvilken tidsperiode en kan fokusere på (som for eksempel 1961, 1989, eller dagens Berlin/Tyskland), hvilken form undervisningsopplegget kan ha (individuelt arbeid eller gruppearbeid), og hvordan elevene skal presentere det ferdige produktet.

Under har vi skissert to ulike forslag med ulike innfallsvinkler til hvordan elevene kan arbeide med Berlinmuren som emne i historieundervisningen.

Kanskje det kan være en idé at elevene begynner med å svare på spørsmålene i nettoppgaven ”Berlinmuren” eller multimedieoppgaven "Berlinmurens fall"?


A ) Lage en framstilling av Berlinmurens historie

På nettstedene under finnes det masse stoff om Berlinmuren. Ved hjelp av disse ressursene, eller andre ressurser som elevene finner selv, kan de lage sin egen framstilling av Berlinmurens historie.

Produktet kan for eksempel være en veggavis, en lysbildeframvisning, eller en dagbok med tekst og bilder fra livet bak muren. Eller kanskje det er noen kreative elever i klassen som har lyst til å bruke bildene med de mange grafittiene som muren var dekket med, som inspirasjonskilde til en mer kunsnerisk framstilling av Berlinmurens historie?

Nettsteder:

http://www.snl.no/Berlinmuren
Artikkel fra Store Norske Leksikon om Berlinmuren.

http://www.dagbladet.no/kultur/1999/11/09/182732.html
Artikkel fra Dagbladet om Berlinmuren.

http://www.nrk.no/nyheter/verden/1.6851944
Faktasider fra NRK om Berlinmuren

http://www.nrk.no/nyheter/verden/1.6851805
”Berlinmuren i tyskernes hoder”. Artikkel fra Aftenposten med to filmklipp fra 1989 og 20 år seinere.


B) Lage et radioinnslag om Berlinmuren 20 år etter

Etter at elevene har lyttet til lydklippet "Da Berlinmuren ble reist" fra NRK og satt seg inn i historien rundt Berlinmuren og den kalde krigen, kan de lage et nytt radioinnslag. Innslaget skal være en parallell til det lydklippet de har hørt med Per Øyvind Heradstveit, men fra 1989 og fra i dag.

En elev skal være utenrikskorrespondent i Berlin og rapportere fra de begivenhetsrike dagene i november 1989. Deretter skal korrespondenten intervjues 20 år senere om begivenhetene sett i tilbakeblikk.

Elevene bør arbeide i grupper på 3–4 for å være sammen om å drive research og arbeide med det tekniske. De kan lage innslaget digitalt eller med båndopptakere av gammel type.