Du er her: Hovudsida  >  Nyare historie  >  Nyare historie  >  20 (Ei todelt verd)   >  Test deg sjølv  >  Repetisjonsspørsmål
   
 20. EI TODELT VERD
 
Arbeidsoppgåver
 
Test deg sjølv
 
Kart
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læraren
 

Repetisjonsspørsmål


 1. Kva var årsakene til at Aust-Europa blei kommunistisk?
 2. Kva var Trumandoktrinen og Marshallplanen?
 3. Kva skjedde med Tyskland etter den andre verdskrigen?
 4. Når kom kommunistane til makta i Kina, og kva var bakgrunnen for maktovertakinga?
 5. Korleis var den økonomiske utviklinga i Vesten etter den andre verdskrigen?
 6. Kva var den historiske bakgrunnen for dagens EU?
 7. Koreakrigen og Vietnamkrigen var varme konfliktar under den kalde krigen. Kva var årsakene til desse krigane, og kva blei resultatet av dei?
 8. Kva var våpenkappløpet mellom USA og Sovjetunionen, og når begynte det?
 9. Kva var årsakene til Cubakrisa? Kva blei resultatet?
 10. Når slutta den kalde krigen, og kva for ei hending markerer slutten? Peik på årsaker til at den kalde krigen tok slutt.