Du er her: Hovudsida  >  Nyare historie  >  Nyare historie  >  20 (Ei todelt verd)   >  Arbeidsoppgåver  >  Multimedieoppgåver  >  Berlinmurens fall
   
  20. EI TODELT VERD
 
Arbeidsoppgåver
 
Test deg sjølv
 
Kart
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læraren
 

Berlinmuren fell

Sjå klippet fra NRK Skole om "Berlinmurens fall".

  1. Kva var Berlinmuren, og kvfor blei han reist?
  2. Filmen viser ein straum av menneske frå aust til vest. Kvifor gjekk straumen først og fremst denne vegen, og ikkje motsett?
  3. Vi ser vanlege innbyggjarar som går laus på muren. Korleis kunnet dette skje, etter 28 år med strengt vakthald?
  4. Reportaren fortel om store prisforskjellar mellom Aust- og Vesttyskland. Kva kom dette av?

 

Skriveoppgåve (5-10 min.)

Du er ein av austtyskarane som står i kø for å komme gjennom muren. Skriv eit brev til slektningane din som bur i Vest-Tyskland der du gir uttrykk for kjenslene dine: om å endeleg kunne skrive fritt, om fortida og om framtida. Bruk kunnskap frå boka.