Du er her: Hovudsida  >  Nyare historie  >  Nyare historie  >  20 (Ei todelt verd)   >  Arbeidsoppgåver  >  Multimedieoppgåver  >  Utviklinga av EU og EØS
   
  20. EI TODELT VERD
 
Arbeidsoppgåver
 
Test deg sjølv
 
Kart
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læraren
 

Utviklinga av EU og EØS

Studer kartanimasjonen over utviklinga av EU og EØS, og svar på spørsmåla under:
  1. Kva land underteikna traktaten til Den Europeiske Kull- og Stålunion i 1951?
  2. Når blei Roma-traktaten underskriven, og kva slo han fast?
  3. Kor mange land bestod Fellesmarknaden av i 1986?
  4. Kva land blei medlem av EØS i 1994? Kva innebar EØS-samarbeidet?
  5. Kva land blei medlem av EU i 1995?
  6. Når blei euroen innført?
  7. Kva følgjer fekk Lisboa-traktaten for EU som organisasjon?