Du er her: Hovedsiden  >  Nyere historie  >  Nyere historie  >  21 (Etterkrigstid og sosialdemokratisk orden i Norge)   >  Arbeidsoppgaver  >  Nettoppgaver  >  Samisk historie
   
  21. ETTERKRIGSTID OG SOSIALDEMOKRATISK ORDEN I NORGE
 
Arbeidsoppgaver
 
Test deg selv
 
Grafer
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læreren
 

Samisk historie

Samenes forhold til den norske nasjonalstaten har variert opp gjennom tidene. Stort sett kan vi likevel si at samene har vært en undertrykt folkegruppe i Norge. Vi skal nå se nærmere på forholdet mellom samene og den norske staten.
 

  1. I 1997 beklaget kong Harald måten samene har blitt behandlet på av den norske staten. Hva var bakgrunnen for denne beklagelsen? Hva er det staten har gjort mot samene?
  2. Hva er den eldste kilden som omtaler samene som vi kjenner til?
  3. Trekk fram tre hendelser som du mener har hatt mye å si for samisk historie, og gjør kort rede for dem.Nettsteder:

http://sametinget.no/nor/Om-Sametinget/Bakgrunn/Historikk
Om samisk historie fra nettstedet til Sametinget.

http://www.regjeringen.no/nb/dep/aid/dok/regpubl/stmeld/20002001/Stmeld-nr-55-2000-2001-/2.html?id=195310&epslanguage=NO
Om samisk historie fra regjeringa.no.

http://no.wikipedia.org/wiki/Samer
Om samisk historie fra Wikipedia. Les under "Historisk tid – Eldre kilder".