Du er her: Hovedsiden  >  Nyere historie  >  Nyere historie  >  21 (Etterkrigstid og sosialdemokratisk orden i Norge)   >  Test deg selv  >  Repetisjonsspørsmål
   
 21. ETTERKRIGSTID OG SOSIALDEMOKRATISK ORDEN I NORGE
 
Arbeidsoppgaver
 
Test deg selv
 
Grafer
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læreren
 

Repetisjonsspørsmål


 1. Forklar hva som menes med gjenreisningsideologien.
 2. Hva er planøkonomi?
 3. Hva var Marshallplanen, og hvilken betydning fikk den for Norge?
 4. Hva slags industri hadde Norge i denne perioden? Hvilke miljøproblemer var knyttet til industrien?
 5. Beskriv norsk skipsfart og verftsindustri i 1950- og 1960-årene.
 6. Hvilke nye oppgaver fikk kommunene? Hva var årsakene til at kommunene fikk flere oppgaver?
 7. Hva var årsakene til rasjonaliseringen i jordbruket? Hvilke konsekvenser fikk rasjonaliseringen?
 8. Hvilke endringer skjedde i fisket, både når det gjelder redskaper, båter og foredling?
 9. Forklar hva husmoridealet gikk ut på.
 10. Hvilken politikk førte den norske staten overfor minoriteter i 1950- og 1960-årene?
 11. Gjør greie for norsk utenrikspolitikk i denne perioden.