Du er her: Hovedsiden  >  Nyere historie  >  Nyere historie  >  21 (Etterkrigstid og sosialdemokratisk orden i Norge)   >  Til læreren  >  Undervisningsopplegg  >  Einar Gerhardsens regjeringserklæring
   
 21. ETTERKRIGSTID OG SOSIALDEMOKRATISK ORDEN I NORGE
 
Arbeidsoppgaver
 
Test deg selv
 
Grafer
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læreren
 

Einar Gerhardsens regjeringserklæring - lydklipp


Kompetansemål

Elevene skal kunne

 • bruke digitale verktøy til å planlegge, gjennomføre og presentere en problemorientert undersøkelse ut fra egne spørsmål til et historisk materiale
 • presentere en historisk person og drøfte hvordan samtidige ideer og samfunnsforhold påvirket denne personens tenkemåter og handlinger
 • gjøre rede for bakgrunnen for de to verdenskrigene og drøfte virkninger disse fikk for Norden og det internasjonale samfunn
 • gjøre rede for noen økonomiske, sosiale, politiske og kulturelle utviklingstrekk i Norge etter 1945


Rollespill
Opplegget er et rollespill der elevene skal bruke fantasien og forsøke å sette seg inn i hvordan en forsøkte å gå i gang med å styre Norge etter andre verdenskrig.

Elevene bør først lytte nøye til erklæringen på lydklippet under og legge merke til de viktigste punktene. De bør deretter finne informasjon om hvem Einar Gerhardsen var, og hva som skjedde våren og sommeren 1945. Så kan de gjennomføre et rollespill der de ser for seg hvordan debattene før regjeringserklæringen kan ha artet seg.

I neste omgang bør elevene reflektere over disse spørsmålene: Denne samlingsregjeringen var den første regjeringen, umiddelbart etter krigen, og absolutt alle partiene var med. Hvordan ble regjeringserklæringen til? Hvem var med på å utforme den? Var det noen problemer underveis? Hvordan kunne de forskjellige partiene samarbeide? Hvordan kom de fram til de viktigste punktene?

La elevene gjennomføre rollespillet, der de er representanter for partiene som har vært med på å utarbeide regjeringserklæringen. Her kan læreren gjerne styre hvilke rollefigurer som skal være med, og hva de skal fokusere på under forhandlingene om regjeringserklæringen. Disse rollene bør definitivt være med:

 • Statsminister: Einar Gerhardsen (A)
 • Utenriksminister: Trygve Lie (A)
 • Statsråd, Forsvarsdepartementet: Oscar Torp (A)
 • Statsråd, Finansdepartementet: Gunnar Jahn (Hjemmefronten)
 • Statsråd, Justisdepartementet: Johan Cappelen (V)
 • Statsråd, Kirke- og undervisningsdepartementet: Kåre Fostervoll (A)
 • Statsråd, Landbruksdepartementet: Einar Frogner (Bp)
 • Statsråd, Forsynings- og gjenreisningsdepartementet: Egil Offenberg (H)
 • Statsråd, Skipsfartsdepartementet: Tor Skjønsberg (Hjemmefronten)
 • Konsultativ statsråd, Sosialdepartementet: Kirsten Hansteen (NKP)