Du er her: Hovedsiden  >  Nyere historie  >  Nyere historie  >  21 (Etterkrigstid og sosialdemokratisk orden i Norge)   >  Arbeidsoppgaver  >  Multimedieoppgaver  >  Fra fornorskning til samisk bevegelse
   
  21. ETTERKRIGSTID OG SOSIALDEMOKRATISK ORDEN I NORGE
 
Arbeidsoppgaver
 
Test deg selv
 
Grafer
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læreren
 

Fra fornorskning til samisk bevegelse

Se på filmklippet "Fra fornorskning til samisk bevegelse". Se også nettstedet til ”Galdu – kompetansesenteret for urfolks rettigheter”.

  1. Hvilken hendelse blir omtalt som ”et vendepunkt i samisk historie”?
  2. Hva kjennetegner tida etter ”vendepunktet”? Pek på noen sentrale hendelser og endringer som har blitt gjennomført.
  3. Når ble Sametinget opprettet?
  4. Hvilke tanker ligger til grunn for politikken rettet mot samene nå?
  5. Hvilken betydning tror du disse endringene har hatt for samisk politikk, kultur og identitet?