Du er her: Hovudsida  >  Nyare historie  >  Nyare historie  >  21 (Etterkrigstid og sosialdemokratisk orden i Noreg)   >  Test deg sjølv  >  Repetisjonsspørsmål
   
 21. ETTERKRIGSTID OG SOSIALDEMOKRATISK ORDEN I NOREG
 
Arbeidsoppgåver
 
Test deg sjølv
 
Grafar
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læraren
 

Repetisjonsspørsmål


 1. Forklar kva vi meiner med gjenreisingsideologien.
 2. Kva er planøkonomi?
 3. Kva var Marshallplanen, og kva fekk denne planen å seie for Noreg?
 4. Kva slags industri hadde Noreg i denne perioden? Kva miljøproblem var knytte til industrien?
 5. Beskriv norsk skipsfart og verftsindustri i 1950- og 1960-åra.
 6. Kva nye oppgåver fekk kommunane? Kva var årsakene til at kommunane fekk fleire oppgåver?
 7. Kva var årsakene til rasjonaliseringa i jordbruket? Kva konsekvensar fekk rasjonaliseringa?
 8. Kva endringar skjedde i fisket, både når det gjeld reiskapar, båtar og foredling?
 9. Forklar kva husmoridealet gjekk ut på.
 10. Kva slags politikk førte den norske staten overfor minoritetar i 1950- og 1960-åra?
 11. Gjer greie for norsk utanrikspolitikk i denne perioden.