Du er her: Hovudsida  >  Nyare historie  >  Nyare historie  >  21 (Etterkrigstid og sosialdemokratisk orden i Noreg)   >  Arbeidsoppgåver  >  Multimedieoppgåver  >  Frå fornorsking til samisk rørsle
   
  21. ETTERKRIGSTID OG SOSIALDEMOKRATISK ORDEN I NOREG
 
Arbeidsoppgåver
 
Test deg sjølv
 
Grafar
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læraren
 

Frå fornorsking til samisk rørsleSjå på filmklippet "Fra fornorskning til samisk bevegelse". Sjå òg nettstaden til ”Galdu – kompetansesenter for urfolksrettar”.

  1. Kva hending blir omtalt som ”eit vendepunkt i samisk historie”?
  2. Kva kjenneteiknar tida etter ”vendepunktet”? Peik på nokre sentrale hendingar og endringar som har blitt gjennomførte.
  3. Når blei Sametinget oppretta?
  4. Kva tankar ligg til grunn for politikken retta mot samane no?
  5. Kva trur du desse endringane har hatt å seie for samisk politikk, kultur og identitet?