Du er her: Hovedsiden  >  Nyere historie  >  Nyere historie  >  22 (Vekstkritikk og norsk oljeeventyr)   >  Arbeidsoppgaver  >  Nettoppgaver  >  Olje
   
 22. VEKSTKRITIKK OG NORSK OLJEEVENTYR
 
Arbeidsoppgaver
 
Test deg selv
 
Kart og grafer
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læreren
 

Olje

Når ble Norge en oljenasjon? Hva har oljen gjort for det norske samfunnet? Er oljeutvinningen bare positiv? På nettsidene nedenfor kan du lese om oljenasjonen Norge. Gjør det og svar på spørsmålene.

I Arbeidsportal side 211 finner du ulike dokumenter som forteller om arbeidsforholdene i Nordsjøen. Det kan være nyttig å studere dem i forbindelse med at du gjør oppgaven nedenfor.

 1. Når startet man leting etter olje på norsk kontinentalsokkel?
 2. Når og hvor fant man først olje?
 3. Hvem stod bak letingen og funnet?
 4. Hva var Ekofisk-feltet og hva skjedde der?
 5. Hvordan ble den norske oljepolitikken?
 6. Hvilken rolle spilte Stavanger for oljen?
 7. Hvilke norske oljeselskaper fikk vi, og hva var forskjellen på disse?
 8. På hvilke andre oljefelt ble det satt i gang produksjon og når skjedde dette?
 9. Hvilke ulykker har vi hatt i norsk oljeindustri og hvilke konsekvenser fikk disse?
 10. Når startet gassproduksjonen i Norge?
 11. Hvilken innvirkning har oljeproduksjonen hatt på miljøet?


Nettsteder:

http://www.tekniskmuseum.no/utstillingene/aktuelle-utstillinger/343-olje-og-gass
Artikkel om olje fra Norsk Teknisk Museum.

www.norskolje.museum.no/forside/kunnskap/?
Tidslinje om norsk oljehistorie. Fra Norsk oljemuseum.

http://www.regjeringen.no/nb/dep/oed/tema/Olje_og_gass/Norsk-oljehistorie-pa-5-minutter.html?id=440538
Artikkel om norsk oljehistorie fra Olje- og energidepartementets nettsider.