Du er her: Hovedsiden  >  Nyere historie  >  Nyere historie  >  22 (Vekstkritikk og norsk oljeeventyr)   >  Arbeidsoppgaver  >  Nettoppgaver  >  Norge og EF/EU
   
  22. VEKSTKRITIKK OG NORSK OLJEEVENTYR
 
Arbeidsoppgaver
 
Test deg selv
 
Kart og grafer
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læreren
 

Norge og EF/EU (kapittel 22 og 23)

I Norge har vi hatt to folkeavstemninger om medlemskap i EU. Begge gangene har nordmenn sagt nei til EU. Hvorfor? Hva skjedde i 1972 og i 1994 som gjorde at nei-siden vant? Studer statistikken under og les artiklene.

  1. Hva ble resultatet av folkeavstemningene om EF i 1972 og om EU i 1994?
  2. Hvilke forskjeller finner du i stemmegivningen fra ulike deler av landet, og hva kan årsakene være til disse forskjellene?
  3. Hvilke endringer finner du i resultatene i ulike deler av landet fra 1972 til 1994, og hva kan årsakene være til disse endringene?
  4. Hvilke argumenter for og imot medlemskap ble brukt i 1972 og i 1994?
  5. Gjør greie for årsakene til at nei-siden vant i 1972 og i 1994.


Nettsteder:

http://www.ssb.no/a/kortnavn/euvalg/eu_norge.html?
Tabell fra Statistisk Sentralbyrå med resultater etter fylke fra folkeavstemningene i 1972 og 1994.

www.ssb.no/a/kortnavn/euvalg/eukart72_94.html?
Kart fra Statistisk sentralbyrå som viser endringene fra 1972 til 1994.

https://www.norgeshistorie.no/oljealder-og-overflod/artikler/1946-norges-nei-til-eu-i-1994.html
Artikkel om folkeavstemningene og debatten. Fra norgeshistorie.no (UiO)