Du er her: Hovedsiden  >  Nyere historie  >  Nyere historie  >  22 (Vekstkritikk og norsk oljeeventyr)   >  Test deg selv  >  Repetisjonsspørsmål
   
 22. VEKSTKRITIKK OG NORSK OLJEEVENTYR
 
Arbeidsoppgaver
 
Test deg selv
 
Kart og grafer
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læreren
 

Repetisjonsspørsmål


 1. Hva gikk kritikken mot kunnskapssynet i etterkrigstida ut på?
 2. Hvilke konsekvenser fikk opprøret mot kunnskapssynet?
 3. Hvordan påvirket den kalde krigen Norge i perioden 1965–1980?
 4. Hvilke miljøproblemer ble tydelige i perioden 1965–1980?
 5. Hva skjedde med norsk jordbruk i perioden 1965–1980?
 6. Hvilke tiltak ble satt i verk for å styrke distriktene?
 7. Hva ble kjønnsrollemønsteret i etterkrigstida kritisert for?
 8. Hvilke rettigheter oppnådde kvinnene, og hvilke nye ordninger skulle bedre likestillingen?
 9. Når ble den første folkeavstemningen om norsk EF-medlemskap holdt, og hva ble resultatet av folkeavstemningen?
 10. Hvilke grupper i samfunnet var for og hvilke var imot norsk EF-medlemskap?