Du er her: Hovudsida  >  Nyare historie  >  Nyare historie  >  22 (Vekstkritikk og norsk oljeeventyr)   >  Arbeidsoppgåver  >  Nettoppgåver  >  La elva leve!
   
  22. VEKSTKRITIKK OG NORSK OLJEEVENTYR
 
Arbeidsoppgåver
 
Test deg sjølv
 
Kart og grafar
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læraren
 

La elva leve!

Av og til gjer folket opprør mot vedtak som styresmaktene gjer. Somme tider tyr folk til sivil ulydnad for å kjempe for si sak. Dette er meir vanleg i miljøsaker enn i andre saker. I Noreg har vi hatt nokre slike aksjonar. Den mest kjende er nok Alta-saka. I artiklane under kan du lese om ho.

  1. Kva var Alta-saka?
  2. Kva var ”Folkeaksjonen mot utbygging av Alta-Kautokeino-vassdraget”?
  3. Kva slags aksjonar blei gjennomførte og kva var årsakene til desse aksjonane?
  4. Kva blei resultatet av Alta-saka?
  5. Kva for konsekvensar fekk Alta-saka for aksjonistane, for lokalmiljøet, for politikarane, for samane og for miljørørsla i Noreg?


Nettstader:

https://museumsordningen.wordpress.com/2014/02/06/la-elva-leve-alta-utbyggingen-og-kampen-for-samiske-rettigheter/
Blogg-innlegg om Alta-saka frå nettstaden til NVE Museumsordningen.

http://www.dagbladet.no/nyheter/2003/08/10/375553.html
Artikkel frå Dagbladet om Alta-saka.