Du er her: Hovudsida  >  Nyare historie  >  Nyare historie  >  22 (Vekstkritikk og norsk oljeeventyr)   >  Test deg sjølv  >  Repetisjonsspørsmål
   
 22. VEKSTKRITIKK OG NORSK OLJEEVENTYR
 
Arbeidsoppgåver
 
Test deg sjølv
 
Kart og grafar
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læraren
 

Repetisjonsspørsmål


 1. Kva gjekk kritikken mot kunnskapssynet i etterkrigstida ut på?
 2. Kva konsekvensar fekk opprøret mot kunnskapssynet?
 3. Korleis påverka den kalde krigen Noreg i perioden 1965–1980?
 4. Kva miljøproblem blei tydelege i perioden 1965–1980?
 5. Kva skjedde med norsk jordbruk i perioden 1965–1980?
 6. Kva slags tiltak blei sette i verk for å styrkje distrikta?
 7. Kva blei kjønnsrollemønsteret i etterkrigstida kritisert for?
 8. Kva rettar oppnådde kvinnene, og kva slags nye ordningar skulle gi større likestilling?
 9. Når blei den første folkeavrøystinga om norsk EF-medlemskap halden, og kva blei resultatet av folkeavrøystinga?
 10. Kva grupper i samfunnet var for og kva grupper var imot norsk EF-medlemskap?