Du er her: Hovedsiden  >  Nyere historie  >  Nyere historie  >  23 (Liberalisering og jappetid i Norge)   >  Test deg selv  >  Repetisjonsspørsmål
   
  23. LIBERALISERING OG JAPPETID I NORGE
 
Arbeidsoppgaver
 
Test deg selv
 
Kart og grafer
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læreren
 

Repetisjonsspørsmål


  1. Hva menes med høyrebølgen?
  2. På hvilke områder ble samfunnet liberalisert?
  3. Hva var nytt i nordmenns forbruksmønster i 1980-årene?
  4. Gjør greie for den økonomiske situasjonen i Norge i denne perioden.
  5. På hvilke områder ble samfunnet mer mangfoldig?
  6. Hvilke innvandrergrupper kom til Norge i denne perioden?
  7. Hva kjennetegnet striden om norsk EU-medlemskap i 1994?
  8. Når ble Sametinget opprettet, og hvilke oppgaver har Sametinget?