Du er her: Hovudsida  >  Nyare historie  >  Nyare historie  >  23 (Liberalisering og jappetid i Noreg)   >  Test deg sjølv  >  Repetisjonsspørsmål
   
  23. LIBERALISERING OG JAPPETID I NOREG
 
Arbeidsoppgåver
 
Test deg sjølv
 
Kart og grafar
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læraren
 

Repetisjonsspørsmål


  1. Kva meiner vi med høgrebølgja?
  2. På kva område blei samfunnet liberalisert?
  3. Kva var nytt i forbruksmønsteret blant nordmenn i 1980-åra?
  4. Gjer greie for den økonomiske situasjonen i Noreg i denne perioden.
  5. På kva område blei samfunnet meir mangfelt?
  6. Kva for innvandrargrupper kom til Noreg i denne perioden?
  7. Kva kjenneteikna striden om norsk EU-medlemskap i 1994?
  8. Når blei Sametinget oppretta, og kva oppgåver har Sametinget?