Du er her: Hovudsida  >  Nyare historie  >  Nyare historie  >  23 (Liberalisering og jappetid i Noreg)   >  Arbeidsoppgåver  >  Multimedieoppgåver  >  Jappetid og samisk kamp
   
  23. LIBERALISERING OG JAPPETID I NOREG
 
Arbeidsoppgåver
 
Test deg sjølv
 
Kart og grafar
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læraren
 

Jappetid og samisk kamp

Kva kjenneteikna 1980-talet?

I filmklippet ”Jappetid og samisk kamp” får du eit lite innblikk i korleis dei tidleg på 1990-talet såg på 1980-talet.
  1. Lag ei liste med minimum 4–5 sentrale politiske og kulturelle hendingar i Noreg på 1980-talet.
  2. Korleis meiner historikaren Berge Furre at forholdet mellom individet og staten og synet på rikdom endra seg i dette tiåret?
  3. Kva andre kjenneteikn blir trekte fram som typiske for 1980-talet?
  4. Kva forbind du med dette tiåret?