Du er her: Hovedsiden  >  Nyere historie  >  Nyere historie  >  24 (Rikdom og fattigdom)   >  Arbeidsoppgaver  >  Nettoppgaver  >  India – det nye Kina?
   
  24. RIKDOM OG FATTIGDOM
 
Arbeidsoppgaver
 
Test deg selv
 
Kart og grafer
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læreren
 

India – det nye Kina?

Mange omtaler India som ”et nytt Kina”, og utviklingen i disse to landene har vært viktig for bekjempelsen av verdens fattigdom. Hvordan har utviklingen vært i India i de siste tiårene?

Oppgaven er basert på arbeidsoppgavene til Hvor hender det? nr.16 2008 (4. februar 2008): ”India – Asias nye mirakel?”. Artikkelen er skrevet av Torbjørn Færøvik, forfatter og historiker med Asia som spesialfelt.

  1. Hvordan har utviklingen vært i India i de siste tiårene?
  2. Hvorfor hadde India så liten økonomisk vekst i de første tiårene etter at landet ble selvstendig i 1947?
  3. Hva har skjedd med den indiske økonomien fra tidlig på 1990-tallet og fram til i dag?
  4. Hvilke indre motsetninger kan skape hindringer for Indias økonomiske oppsving?
  5. Hvordan påvirker den sterke veksten i India og Kina økonomien og leveforholdene i vår del av verden?
  6. Hvordan har forholdet mellom India og nabolandene Kina og Pakistan utviklet seg de siste 50–60 årene?
  7. Hvorfor er vann fra Himalaya så viktig for India (og Kina)? Hva kan være i ferd med å skje med denne vannforsyningen, og hvilke konsekvenser kan det få?


Nettsted:

http://hvorhenderdet.nupi.no/Publikasjoner/Innsikt-og-kommentar/Hvor-hender-det/HHD-2008/India-Asias-nye-mirakel
”India – Asias nye mirakel?” Hvor hender det? nr. 16 2008.