Du er her: Hovedsiden  >  Nyere historie  >  Nyere historie  >  24 (Rikdom og fattigdom)   >  Test deg selv  >  Repetisjonsspørsmål
   
  24. RIKDOM OG FATTIGDOM
 
Arbeidsoppgaver
 
Test deg selv
 
Kart og grafer
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læreren
 

Repetisjonsspørsmål


  1. Beskriv økonomien i førindustrielle samfunn.
  2. Hva betyr det at en måler inntektsnivået i et land etter PPP?
  3. Gi eksempler på land i Øst-Asia som har greid å gjennomføre industrialisering.
  4. Når levde Konfutsius?
  5. Hvilke elementer i konfutsianismen blir av noen brukt til å forklare det økonomiske oppsvinget i Øst-Asia?
  6. På hvilken måte var den kalde krigen til hjelp for økonomiene i Øst-Asia?
  7. Hvilke forklaringer på den lave materielle levestandarden i afrikanske land finner du i dette kapittelet?
  8. Hvor langt tilbake i tid vil du gå for å finne røttene til utbyttingen av Afrika?
  9. Hva er forskjellen mellom den økonomiske utviklingen i India og i Kina?