Du er her: Hovedsiden  >  Nyere historie  >  Nyere historie  >  24 (Rikdom og fattigdom)   >  Til læreren  >  Undervisningsopplegg  >  Sør-Korea og Ghana
   
  24. RIKDOM OG FATTIGDOM
 
Arbeidsoppgaver
 
Test deg selv
 
Kart og grafer
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læreren
 

Sør-Korea og Ghana (kapittel 7, 19 og 24)


Kompetansemål

Elevene skal kunne
  • presentere sentrale trekk ved kolonialismen og situasjonen i et ikke-europeisk område, sett fra ulike perspektiver
  • finne eksempler på hendelser som har formet et ikke-europeisk lands historie etter 1900, og reflektere over hvordan landet kunne ha utviklet seg hvis disse hendelsene ikke hadde funnet sted

Opplegg
Ta utgangspunkt i Sør-Korea og Ghana, to land som hadde omtrent samme BNP da de ble selvstendige. På selvstendighetsdagen var den største eksportnæringen i Sør-Korea fisk, mineraler og menneskehår til parykker, mens Ghana var mest kjent for sine gullforekomster. Sør-Korea er i dag et land med høyt utviklet industri, mens Ghana fremdeles er en råvareprodusent.

Hvordan kan politikken som har blitt ført i disse to landene, forklare at de har utviklet seg så forskjellig? Kan den kalde krigen ha spilt en rolle her? Elevene leter etter og arbeider systematisk med kilder før de legger fram funnene sine for klassen. Oppgaven egner seg til vurdering med karakter.