Du er her: Hovudsida  >  Nyare historie  >  Nyare historie  >  24 (Rikdom og fattigdom)   >  Arbeidsoppgåver  >  Nettoppgåver  >  Konsekvensane av Kinas økonomiske utvikling
   
  24. RIKDOM OG FATTIGDOM
 
Arbeidsoppgåver
 
Test deg sjølv
 
Kart og grafar
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læraren
 

Konsekvensane av Kinas økonomiske utvikling

I mars 2008 arrangerte Norsk senter for menneskerettigheter eit seminar om Kina i Oslo. Ein av foredragshaldarane var den danske professoren Stig Thøgersen. Han snakka om dei politiske konsekvensane av Kinas økonomiske utvikling i dei siste tiåra.
  1. Korleis såg det kinesiske kommunistpartiet og omverda føre seg at dei marknadsøkonomiske reformene ville komme til å endre det kinesiske samfunnet på 1980-talet?
  2. Korleis har den økonomiske utviklinga i Kina påverka bøndene i landet?
  3. Korleis har den økonomiske utviklinga påverka dei andre samfunnsklassane i landet?

Nettstad:

http://voxpublica.no/2008/04/kinesisk-politikk-de-fattige-bøndenes-misnøye/
Artikkel basert på foredrag av Stig Thøgersen, professor ved Universitetet i Aarhus, frå Vox Publica. Vox Publica er eit nettmagasin om demokrati og ytringsfridom. Magasinet blir utgitt av Institutt for informasjons- og medievitskap ved Universitetet i Bergen.