Du er her: Hovudsida  >  Nyare historie  >  Nyare historie  >  24 (Rikdom og fattigdom)   >  Arbeidsoppgåver  >  Nettoppgåver  >  India – det nye Kina?
   
  24. RIKDOM OG FATTIGDOM
 
Arbeidsoppgåver
 
Test deg sjølv
 
Kart og grafar
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læraren
 

India – det nye Kina?

Mange omtalar India som ”eit nytt Kina”, og utviklinga i desse to landa har vore viktig for kampen mot fattigdommen i verda. Korleis har utviklinga vore i India i dei siste tiåra?

Oppgåva er basert på arbeidsoppgåvene til Hvor hender det? nr.16 2008 (4. februar 2008): ”India – Asias nye mirakel?”. Artikkelen er skriven av Torbjørn Færøvik, forfattar og historikar med Asia som spesialfelt.

  1. Korleis har utviklinga vore i India i dei siste tiåra?
  2. Kvifor hadde India så liten økonomisk vekst i dei første tiåra etter at landet blei sjølvstendig i 1947?
  3. Kva har skjedd med den indiske økonomien frå tidleg på 1990-talet og fram til i dag?
  4. Kva indre motsetnader kan skape hindringar for Indias økonomiske oppsving?
  5. Korleis påverka den sterke veksten i India og Kina økonomien og leveforholda i vår del av verda?
  6. Korleis har forholdet mellom India og nabolanda Kina og Pakistan utvikla seg dei siste 50–60 åra?
  7. Kvifor er vatn frå Himalaya så viktig for India (og Kina)? Kva kan vere i ferd med å skje med denne vassforsyninga, og kva konsekvensar kan det få?


Nettstad:

http://hvorhenderdet.nupi.no/Publikasjoner/Innsikt-og-kommentar/Hvor-hender-det/HHD-2008/India-Asias-nye-mirakel?
”India – Asias nye mirakel?” Hvor hender det? nr. 16 2008.