Du er her: Hovudsida  >  Nyare historie  >  Nyare historie  >  24 (Rikdom og fattigdom)   >  Arbeidsoppgåver  >  Nettoppgåver  >  Det fattigaste landet i den vestlege verda
   
  24. RIKDOM OG FATTIGDOM
 
Arbeidsoppgåver
 
Test deg sjølv
 
Kart og grafar
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læraren
 

Det fattigaste landet i den vestlege verda

Kvifor er somme land så rike og andre så fattige? Dette er eit av dei mest sentrale spørsmåla i kapittel 24 i Portal. I denne oppgåva skal vi sjå nærmare på det fattigaste landet i den vestlege verda – Haiti.


Spørsmål: Kvifor er Haiti så fattig?

Oppgåve: Lag ei liste over kva som blir trekt fram som moglege årsaker til fattigdomen på Haiti i ressursane under.


Nettstader:

Haiti – en evigvarende katastrofe”. Artikkel frå NRK, 13. januar 2010.

Haiti”. Bakgrunnsartikkel frå FN-sambandet, 24. januar 2016.