Du er her: Hovudsida  >  Nyare historie  >  Nyare historie  >  24 (Rikdom og fattigdom)   >  Kart og grafar  >  Lenkjer til kart
   
  24. RIKDOM OG FATTIGDOM
 
Arbeidsoppgåver
 
Test deg sjølv
 
Kart og grafar
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læraren
 

Lenkjer til kart

http://www.mapsofworld.com/thematic-maps/economy-maps/world-economic-classification.html
Kart som viser gjennomsnittsinntekt i verda. Frå ”Maps of the world”.

http://www.mapsofworld.com/thematic-maps/world-export-map.htm
Kart som viser eksport per innbyggjar i 2000. Frå ”Maps of the world”.

http://www.mapsofworld.com/thematic-maps/world-food-consumption-map.htm
Kart som viser dagleg kaloriinntak i 1997. Frå ”Maps of the world”.

http://www.mapsofworld.com/thematic-maps/world-life-expectancy-map.htm
Kart som viser forventa levealder. Frå ”Maps of the world”.

http://www-personal.umich.edu/~mejn/cartograms/
Ulike verdskart som viser sosiale og økonomiske forhold i verda – verdskartet blir endra i takt med forholda.

http://www.fn.no/Verdenskart
Kart om befolkningstettleik, miljø mm. Frå FN-sambandet.