Du er her: Hovudsida  >  Nyare historie  >  Nyare historie  >  24 (Rikdom og fattigdom)   >  Arbeidsoppgåver  >  Kjeldeoppgåve
   
  24. RIKDOM OG FATTIGDOM
 
Arbeidsoppgåver
 
Test deg sjølv
 
Kart og grafar
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læraren
 

Fattigdom og statistikk

A Kva er fattigdom? Kva omgrep blir brukte i statistisk samanheng og kva er definisjonane på desse?
B Kva avgrensingar meiner Michel Chossudovsky at slik statistikk har?

Kjelde 1: Kva er fattigdom?

Selv om det kan være ulike oppfatninger om hva fattigdom egentlig er, så har det vanligste likevel vært å måle fattigdom gjennom inntekt. I sine studier og statistikker bruker Verdensbanken derfor fortsatt inntekt som det viktigste mål for fattigdom, som gjerne kalles for inntektsfattigdom (…).

Som ekstremt fattige (eller absolutt fattige) regnes vanligvis mennesker som må klare seg med mindre enn en amerikansk dollar om dagen. (…) Ekstrem fattigdom defineres som mangel på nødvendig inntekt for å kunne tilfredsstille grunnleggende matbehov – ofte definert med utgangspunkt i et minimum av kalorier.

Relativ fattigdom defineres som regel som mangel på nødvendig inntekt for å tilfredsstille grunnleggende ikke-mat behov – som klær, energi og husvære – så vel som mat.

Det tidligere ofte ensidige fokus på inntekt og økonomiske forhold i utviklingsdebatten førte til at SNs utviklingsprogram (UNDP) tidlig i 1990-åra lanserte et forsøk på en bredere oppfatning av utvikling, gjennom sin Indeks for menneskelig utvikling – Human Development Index (HDI). I sin Human Development Report 1997 utviklet UNDP så begrepet menneskelig fattigdom (Human Poverty), definert som mangel på grunnleggende menneskelige evner; ikke kunne lese og skrive, underernæring, forkortet livsløp, dårlig mødrehelse, syk av sykdommer som kunne vært forebygget. Indirekte mål omfatter manglende tilgang på varer, tjenester og infrastruktur – energi, helsestell, utdanning, kommunikasjon og drikkevann – som er nødvendige for å opprettholde grunnleggende, menneskelige evner. Med utgangspunkt i denne definisjonen av menneskelig fattigdom har UNDP utviklet en indeks for menneskelig fattigdom.

Frå «Hva er fattigdom?». Henta frå nettstaden Solidaritetshuset, 2002.