Du er her: Hovudsida  >  Nyare historie  >  Nyare historie  >  24 (Rikdom og fattigdom)   >  Test deg sjølv  >  Repetisjonsspørsmål
   
  24. RIKDOM OG FATTIGDOM
 
Arbeidsoppgåver
 
Test deg sjølv
 
Kart og grafar
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læraren
 

Repetisjonsspørsmål


  1. Beskriv økonomien i førindustrielle samfunn.
  2. Kva vil det seie at ein måler inntektsnivået i eit land etter PPP?
  3. Gi eksempel på land i Aust-Asia som har greidd å gjennomføre industrialisering.
  4. Når levde Konfutsius?
  5. Kva element i konfutsianismen blir av somme brukte som forklaring på det økonomiske oppsvinget i Aust-Asia?
  6. På kva måte var den kalde krigen til hjelp for økonomiane i Aust-Asia?
  7. Kva forklaringar på den låge materielle levestandarden i afrikanske land finn du i dette kapittelet?
  8. Kor langt tilbake i tid vil du gå for å finne røtene til utbyttinga av Afrika?
  9. Kva er skilnaden mellom den økonomiske utviklinga i India og i Kina?