Du er her: Hovedsiden  >  Nyere historie  >  Nyere historie  >  25 (Mennesker og miljø)   >  Arbeidsoppgaver  >  Nettoppgaver  >  Globalt miljøarbeid
   
  25. MENNESKER OG MILJØ
 
Arbeidsoppgaver
 
Test deg selv
 
Kart og grafer
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læreren
 

Globalt miljøarbeid

I dag får miljøproblemer mye oppmerksomhet, særlig utfordringene knyttet til den globale oppvarmingen som drivhuseffekten har skapt. Likevel har en ikke kommet særlig langt når det gjelder å få i stand forpliktende internasjonalt miljøsamarbeid.

1 Når begynte en å fokusere på miljøspørsmål, og hvorfor?
2 Gjør greie for viktige milepæler i miljøarbeidet fra 1972 og fram til 2002.
3 Hva har en lyktes med, og hvorfor?
4 Hva har en ikke lyktes med, og hvorfor?

Nettsteder
www.fn.no/Tema/Klima-og-miljoe/Klimaendringer?
FNs temasider om klimaendringer.

http://www.fni.no/doc&pdf/lhg_ip_2003.pdf
Rapport om FNs miljøarbeid fra Fridtjof Nansens Institutt. Gode opplysninger fra ca. s. 6 og utover.