Du er her: Hovedsiden  >  Nyere historie  >  Nyere historie  >  25 (Mennesker og miljø)   >  Arbeidsoppgaver  >  Nettoppgaver  >  Miljøproblemer i nord
   
  25. MENNESKER OG MILJØ
 
Arbeidsoppgaver
 
Test deg selv
 
Kart og grafer
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læreren
 

Miljøproblemer i nord

Barentsregionen er et sårbart naturområde, og man står overfor en rekke alvorlige miljøproblemer i dette området. De siste årene har organisasjoner som Bellona, men også norske og russiske myndigheter hatt et særlig fokus på de miljømessige utfordringene i nordområdene.

1 Hvilke miljøproblemer dominerer i nordområdene?
2 Hva har skapt disse miljøproblemene?
3 Hva har vært gjort for å løse disse problemene?

Nettsteder
http://www.regjeringen.no/templates/RedaksjonellArtikkel.aspx?id=451246&epslanguage=NO
Om norsk-russisk miljøsamarbeid. Fra regjeringen.no

http://www.bellona.no/artikler/artikler_2006/bellonas_co2_plan
Kritisk perspektiv fra Bellona.no

http://www.imr.no/filarkiv/radioaktiv_forurensning.pdf/nb-no
Om radioaktiv forurensning. Fra nettstedet til Havforskningsinstituttet.

http://snl.no/Barentshavet
Om Barentshavet fra Store Norske Leksikon

http://www.nordlys.no/debatt/kronikk/article2405417.ece
Om programmet Renere produksjon. Kronikk av Helen Bjørnøy, tidligere miljøvernminister. Fra Nordlys.no

http://www.norge.se/Om-Norge/utenrikspolitikk/Nordomradene/cooperation/
Om samarbeid i grenseområdene. Fra "Norge - det offisielle norske nettstedet i Sverige"