Du er her: Hovedsiden  >  Nyere historie  >  Nyere historie  >  25 (Mennesker og miljø)   >  Kart og grafer  >  Lenker til kart
   
  25. MENNESKER OG MILJØ
 
Arbeidsoppgaver
 
Test deg selv
 
Kart og grafer
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læreren
 

Lenker til kart

http://www.globalis.no/Verdenskart/Menneskelig-avtrykk
Kart fra FNs miljøprogram som viser hvordan mennesket påvirker jordas landoverflate i dag (2002). Fra nettstedet globalis.no fra FN-sambandet.

http://www.globalis.no/Verdenskart/Natt-paa-jorda
Kart som viser menneskelig aktivitet på jorda om natta (2003). Nattlyset vi ser er belysning fra by- og tettstedsområder, samt forbrenning av gass fra oljeraffinerier. Kartet kan brukes til å studere energiforbruket rundt om i verden. Fra nettstedet globalis.no fra FN-sambandet.

http://www.globalis.no/Verdenskart/Skogsomraader
Kart som viser intakte skogsområder i verden og skogsområder som er påvirket av menneskelig aktivitet (2006). Fra nettstedet globalis.no fra FN-sambandet.

http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Kyoto_Protocol_participation_map_2005.png
Kart som viser ulike lands tilslutning til Kyoto-avtalen i 2005. Fra Wikimedia Commons.

http://www.justmaps.org/maps/thematics/religions.asp
Kart som viser verdens religioner. Fra nettstedet Maps of the World.

http://www.justmaps.org/maps/thematics/population.asp#
Kart som viser befolkningstetthet i verden. Fra nettstedet Maps of the World.

http://www.justmaps.org/maps/thematics/literacy.asp
Kart som viser analfabetisme i verden. Fra nettstedet Maps of the World.